Intresserad av Anna Lindh Academy?

Vår utbildning vänder sig till ledare och chefer inom privat, offentlig och idéburen sektor. Den sökande kan exempelvis vara chef, specialist eller affärsområdesansvarig i en organisation som är verksam internationellt och i Sverige.

Deltagare skall nomineras till utbildningsprogrammet av sin arbetsgivare. Därefter beslutar akademins styrelse om antagning.

Utbildningen är avgiftsbelagd. Kontakta oss för prisuppgift eller om du har andra frågor.

Ansökningsperioden för ett kursår pågår från september till november året innan.

Information om ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Personligt brev med beskrivning av den sökandes bakgrund och drivkraft att arbeta för ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.
  • En presentation av den sökandes arbetsplats och av hur ett stärkt värderingsstyrt ledarskap och ökat rättighetsperspektiv skulle vara relevant för verksamheten.
  • Rekommendation från den sökandes chef, alternativt nominering från arbetsgivaren.

Urval

Ansökningarna bedöms av akademins styrelse. Vid urvalet är följande kriterier vägledande:

  • Den sökandes ambition att i sitt dagliga arbete verka för en större respekt för mänskliga rättigheter.
  • Den sökandes erfarenhet av, eller ambition att inta, rollen som ledare. Ledarskap tolkas i vid bemärkelse.
  • Utbildningsårets relevans för den sökande i hens nuvarande position.

Som utgångspunkt antas endast en kursdeltagare per organisation.