Deltagare i Anna Lindh Academy

Anna Lindh Academys utbildningsprogram vänder sig till chefer och ledare som arbetar i organisationer med internationell verksamhet inom privat, offentlig och idéburen sektor.

Deltagarna i utbildningen är verksamma som chefer och ledare i sina respektive organisationer.

Exempel på organisationer som har sänt deltagare till Anna Lindh Academy är Stora Enso, Volvo, Swedbank, Skanska, Amnesty, Rädda Barnen, Röda Korset, Läkare utan Gränser, Försvarsmakten, UD, Sida och Polisen.

Till vänster hittar du en listning av tidigare deltagare i Anna Lindh Academy.