Deltagare 2015

Deltagare 2015

Carin Adebring, Legal Counsel Stora Enso

Karin Askelöf, Senior Manager ESG Affairs Swedfund

Alexandra Callegari Lindholm, HR-chef Eon Sverige

Povl Dolleris Röjkjaer Ungar, HR-chef Copenhagen Malmö Port

Fredrik Davidsson, delägare Teknograd

Ulrika Jerre, internationell chef IM 

Stina Karlsson, projektledare PostkodLotteriet

Ingela Svedin, Programme Manager Sida

Carl Lagerqvist, chef Public Affairs Rädda Barnen

Karin Lindström, kommunikationschef Union to Union

Linda Lindwall, avdelningschef varumärkesutveckling Folksam

Karin Linkhorst, styrelseledamot Amnesty International svenska sektionen

Daniel Persson, biträdande utvecklingsdirektör Region Skåne

Petra Smitmanis Dry, avdelningschef Sida

Cecilia Tamm, kansliråd och gruppchef Utrikesdepartementet 

Adam Wastå, CFO Swedbank Robur