Deltagare 2017

Deltagare 2017

Sofia Fjellestad, chef Fundraising och kommunikation, Amnesty International svenska sektionen

Marita Pettersson, PR Manager, Assefa Communication

Joanna Kurosz, programchef Euroasien, Civil Rights Defenders

Sofia Brax, HR- , hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Lindex

Malin Palmér, kanslichef, Läkare utan gränser

Karin Lindroth, ledningsstrateg Stadskontoret, Malmö stad

David Polfeldt, vd, Massive Entertainment

Victor Åström, chef Global samordning, Naturskyddsföreningen

Jon Simonsson, departementsråd och chef Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning, Näringsdepartementet

Mats Karlsson, polismästare och bitr polisområdeschef Malmö, Polisen

Mikael Sandgren, chef Region Syd, Rädda Barnen

Carin Daal, enhetschef Regional utveckling, Region Skåne

Patrick Kratt, senior rådgivare verksamhetsutveckling, Sida

Dan-Magnus Sköld, projektdirektör, Skanska

Anna Jakenberg Brinck, kansliråd och gruppchef vid Enheten för folkrätt och MR Utrikesdepartementet

Kristina Rejare, Senior Vice President Volvo Group University , Volvo Group