Deltagare 2018

Deltagare 2018

Helena Arensberg, SVP HR-chef Volvo lastvagnar, Volvo

Marianne Nilsson, vice vd och ansvarig ägarfrågor, Swedbank Robur

Anna Milstig, HR specialist, Etics & Industrial Relations, Electrolux

Joachim Holmberg, regionchef Projektutveckling Kommersiellt, Skanska

Rebecca Sundberg, verksamhetschef, Ungt Ledarskap

Sara Kleijsen Åhlander, avdelningschef, Malmö stad

Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör, Region Skåne

Hanna Sigsjö, verksamhetschef Mötesplats Social Innovation, Malmö universitet

Andreas Grönkvist, ekonomichef, Försvarsmakten

Simon Rothstein Frankander, chef Public Affairs, Rädda Barnen

Kristina Börjeson, chef Filmstöd, Svenska Filminstitutet

Anna Magnard, Development director, Civil Rights Defenders

Maria Taddesse, Head of Resource Mobilisation, We Effect

Ellen Tejle, verksamhetschef, Fanzingo

Magdalena Nour, verksamhetschef, Mine

Erik Åberg, Biträdande lokalpolisområdeschef, Polisen

Oscar Enerot, International Secretary, LO