Deltagare 2019

Deltagare 2019

Under 2019 kommer kursdeltagarna från följande organisationer:

Barnfonden
Barnombudsmannen
BRIS
Ethos international
Försvarsmakten
Hyresgästföreningen
LO
Malmö stad
Malmö universitet
Olof Palme Center
Polisen
PostNord
Region Skåne
Skanska
Svenska Filminstitutet
Utrikesdepartementet
Volvo
We Effect
Wihlborgs