Unikt ledarskapsprogram med fokus på mänskliga rättigheter

Anna Lindh Academy har bildats med målsättningen att bidra till en ny generation ledare som verkar för mänskliga rättigheter och samhällsansvar både i Sverige och internationellt.

Sverige har traditionellt utmärkt sig som en internationell värnare av mänskliga rättigheter och demokrati. Det är ett anseende som är viktigt att bevara och utveckla i en allt mer globaliserad värld. Några av de personer som lyst kanske allra starkast i detta arbete är Raoul Wallenberg, Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte, Harald Edelstam och Anna Lindh. 

Utbildningen görs i samarbete med Malmö universitet och tar sin utgångspunkt i vetenskapliga teorier och den forskning som bedrivs inom området ledarskap och organisation. 

Tre sektorer

Akademins ledarskapsprogram syftar till att stärka deltagarnas individuella ledarskap och samtidigt bidra till en dialog mellan privata företag, offentlig sektor och idéburna organisationer om värderingar, mänskliga rättigheter och ledarskap.

Det är tydligt att akademin har bildats i en tid när frågeställningar kring ledarskap, mänskliga rättigheter och hållbarhet diskuteras allt mer i samhället. Både externa och interna granskningar blir fler, frågorna som ställs blir mer komplexa och kravet på personligt ansvar större. 

Syfte

Ledarskapsprogrammet syftar till att stärka deltagarnas individuella ledarskap genom en ökad kunskap om mänskliga rättigheter och om hur värderingar och mänskliga rättigheter kan kopplas till ett konkret ledarskap. En central målsättning är att skapa en neutral arena för möten och erfarenhetsutbyte om värderingar, ledarskap och mänskliga rättigheter. Utbildningen ska också bredda deltagarnas nätverk.

Akademins styrelse

Carina Brorman Ordförande  
Anna Serner VD Svenska Filminstitutet
Azita Shariati VD Sodexo
Charlotte Ahlgren Moritz Vice rektor Malmö universitet
Dan Svanell Director Hallvarsson & Halvarsson
Dennis Gyllensporre Generallöjtnant och chef Högkvarteret Försvarsmakten
Elisabeth Dahlin Barnombudsman  
Eric Sundström Planerings- och kommunikationschef LO
Malin Lindfors Speace Grundare och partner Ethos International
Mikael Sekund Rådgivare  

Akademins samarbetspartners

Anna Lindh Academy är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs utan vinstintresse.

Utbildningsverksamheten genomförs i samarbete med Malmö universitet.

Akademin finansieras med kursavgifter och med ekonomiskt stöd från Malmö stad, Region Skåne och Malmö universitet. Stiftelsen får också finansiering från Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Finn och Jacob Wallenbergs Stiftelse.