Sveriges första ledarskapsutbildning i mänskliga rättigheter

Anna Lindh Academy är en stiftelse som bildades 2014 med målet att verka i den tradition av svenskt ledarskap för demokrati och mänskliga rättigheter som personifierats av personer som Dag Hammarskjöld, Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte och i senare tid Anna Lindh.

Fokus på mänskliga rättigheter och ledarskap

Akademins frågeställningar växer i betydelse. Utbildningen är ett svar på de växande krav på att agera utifrån ett vidare samhällsperspektiv som dagens ledare möter. Krav som kommer från både kunder, medarbetare och lagstiftare. De ramverk som styr företags och organisationer hållbarhetsarbete blir alltmera omfattande och detaljerade. Frågor kan inte längre delegeras ut till hållbarhets- eller CSR-funktioner. Det måste vara en del av ledarskapets kärna. 

Det är tydligt att akademin har bildats i en tid när frågeställningar kring ledarskap, mänskliga rättigheter och demokrati diskuteras allt mer i samhället. Både externa och interna granskningar blir fler, frågorna som ställs blir mer komplexa och kravet på personligt ansvar större.

Ledarskapsutbildning med utgångspunkt i forskning

Utbildningen genomförs i samarbete med Malmö universitet och tar sin utgångspunkt i teorier som används inom forskningen för ledarskap och organisation. Ledarskapsprogrammet syftar till att stärka deltagarnas individuella ledarskap och samtidigt bidra till en dialog över sektorsgränserna. En central målsättning är att skapa en neutral arena för möten och erfarenhetsutbyte om värderingar, mänskliga rättigheter och demokrati. Utbildningen ska också bredda deltagarnas nätverk.