Mentorer

I akademin ingår också ett mentorsprogram. Akademin har knutit ett antal seniora mentorer till utbildningsprogrammet som har stor erfarenhet av ledarskapsfrågor och arbete med mänskliga rättigheter. Mentor och adept matchas samman sektorsöverskridande och träffas 4-5 gånger under året. Syftet med mentorskapet är att bidra till ett djupare samtal med våra deltagare om värderingar och mänskliga rättigheter i ledarskapet, som knyter an till moment i utbildningen.